Trenger vi skrive skademelding når det kun er vår bil som er involvert (eneulykke)?