Biladministrasjon - Autolease Produkter


 

Autolease Small Fleet


Operasjonell leasing til virksomheter som har mellom 1 og 10 biler, og som ønsker en enkel og rimelig løsning uten overraskelser. Løsningen inneholder kostnader som leveringsomkostninger, årsavgift, service/vedlikehold og dekk. Kan utvides med andre produkter etter ønske. Produktet anskaffes bil for bil.


Les mer

Autolease Fleet


Autolease Fleet er operasjonell leasing til virksomheter som har flere enn 10 biler og som ønsker et minimum av intern administrasjon. Dette innebærer ekstern ekspertise til overvåkning av bilflåten. Herunder rådgivning omkring virksomhetens bilpolitikk/bilprogram, miljøomkostninger, CO2 regnskap og optimering av bilflåten generelt. Produktet anskaffes igjennom forhåndsdefinert samarbeidsavtale.


Les mer

Skandinaviske løsninger


Autolease kan tilby kunder som har aktiviteter i både Norge, Danmark og Sverige en skandinavisk avtale som inneholder de produkter som er etterspurt i det enkelt land. Vår unike web-side danner i alle 3 land grunnlag for bestillinger, rapporter og minst mulig administrasjon. Produktet anskaffes igjennom Skandinavisk samarbeidsavtale.


Les mer

Fleet Management


Produkt for virksomheter som ønsker ekstern administrasjon, men egen finansiering. De fleste virksomheter kan typisk redusere bilkostnader med 10-15% ved dette produktet. Dette innebærer tilgang på Autolease kompetanse knyttet til rådgivning og kontroll av løpende kostnader, herunder service- og vedlikeholdskostnader ved å overlate administrasjonen av fakturaer til oss. Vi kontrollerer fakturaer på verkstedsbesøk, service, glass, dekk m.m.


Les mer