GDPR

DNB har siden før innføringen av dagens personopplysningslov hatt fokus på personvern. I 2016 etablerte DNB et konsernovergripende program, Handlingsplan Personvern, som skal bidra til at konsernet etterlever kravene som stilles i EUs personvernforordning (GDPR), som trer i kraft i Norge 1. juli 2018. DNB-konsernet har gjort omfattende analyser av konsernets systemer og rutiner som ligger til grunn for den plan og det prosjektarbeid som skal sikre implementering av GDPR i konsernet og i det enkelte konsernselskap.

Som en konsekvens av dette arbeider DNB kontinuerlig med å:

  • heve den generelle personvernkompetansen i organisasjonen gjennom et eget kompetanseprogram for alle ansatte
  • sikre innebygget personvern i alle systemer, tjenester og produkter
  • gjennomgå og justere alle standarddokumenter, maler og avtaledokumenter i tråd med GDPR

Videre har DNB utarbeidet et globalt rammeverk for behandling av personopplysninger knyttet opp mot anerkjente standarder for informasjonssikkerhet, som skal bidra til å sikre et velfungerende internkontrollsystem i tråd med GDPRs krav.

I tillegg arbeider DNB med å sikre en funksjonell organisering av behandlingsansvaret, blant annet ved å oppnevne en Data Protection Officer (DPO) i henhold til det nye regelverkets krav.

 

På Autolease benytter vi følgende cookies

Google Analytics
For å gi oss informasjon og statistikk om hvordan nettstedet brukes, settes en cookie via Google Analytics.

Tealium Tag Manager
For å hjelpe oss å distribuere forskjellige kodesnutter på nettstedet, bl.a. ovennevnte Google Analytics, tar vi i bruk Tealium Tag Manager, som setter en cookie for å ivareta informasjon om inneværende økt.

LeadForensics
Dersom du registrerer deg på våre nettsider vil vi ved hjelp fra LeadForensics cookien kunne lettere tilby deg relevant informasjon ved senere besøk.

Sosiale medie cookies
Vi bruker cookies for å spore aktivitet fra sosiale medier som Facebook og LinkedIn. Cookies fra disse plattformene gir oss ikke innsikt i hvem som er på siden, men lar oss samle data i de ulike mediene for å bygge et annonsepublikum som vi kan annonsere mot senere.

Annonse cookies
Innimellom har vi annonser ute i andre medier som gjør at vi ønsker å spore trafikk fra disse. Derfor har vi cookies som sporer at disse annonsene gir oss trafikk. Det er ingen personlige data som spores i disse cookies hos Autolease.

 

 

Personvern

Når du melder deg på vårt nyhetsbrev, et av våre arrangement eller konkurranser, legger vi deg inn som abonnent i våre e-post-lister. Du kan når som helst melde deg av ved å følge lenken i bunnen av siste epost du har mottatt, eller gi oss beskjed på salg@autolease.no. Vi fjerner deg da umiddelbart fra alle e-post-lister.

Vi lover deg å stelle pent med opplysningene vi samler inn, og ikke misbruke de på noen som helst måte. Det vil si at vi bare benytter opplysningene til intern analyse, og til utsending av informasjon vi tror du vil ha nytte av.

Vi vil aldri dele eller selge dine opplysninger til en tredjepart.