Oppdatering fra våre samarbeidspartnere

Publisert: fredag 20. mars 2020

Vi har daglig dialog mot alle våre samarbeidspartnere i denne krevende perioden. I den grad denne ekstraordinære situasjonen skaper usikkerhet, har vi samlet opp den viktigste informasjonen som vi har angående dagens situasjon, og hvordan våre samarbeidspartnere forholder seg til den. Denne informasjonen blir løpende oppdatert

 

 

Levering av ny bil

I disse dager vil vi nok kunne oppleve forsinkelser i leveranse av ny bil. Biler som allerede har ankommet landet vil med stor sannsynlighet kunne utleveres til forventet tid, men med biler som enda ikke er sendt fra bilfabrikkene rundt omkring i Europa, må vi forvente forsinkelser i forventet leveringstid. Vi hjelper deg selvfølgelig med å forlenge din nåværende leasingkontrakt ved behov. Forespørsler knyttet til forlengelser kan sendes direkte til rekalkulering@autolease.no

 

Informasjon fra samarbeidspartnere og leverandører

Generelt for bilimportører og billeverandører:
Noen har redusert bemanning, men forøvrig er det betjening/drift på de fleste salgsavdelinger og verksteder, slik kundene er vant til. Alle leverandører melder om ulike adekvate smitteverntiltak i tråd med hva helsemyndighetene til enhver tid tilrår. Leveringer: Nye biler som er produsert vil få tilnærmet normal levering, noen forsinkelser vil kunne forekomme, men for det meste vil slike leveringer løpe etter planen. Det kan selvsagt bli endringer i takt med krisens varighet og omfang, alle følger nå situasjonen fra dag til dag.

Spesielle forhold:
Store bilprodusenter som; Toyota, Volkswagen, Mercedes Benz, PSA og andre har foretatt produksjonsstopp/reduksjoner ved sine fabrikker, særlig i Europa, det er grunn til å tro at flere vil følge etter om krisen ikke snarlig blir mindre eller opphører. Uansett må det påregnes forsinkelser for biler i bestilling som ikke er ferdig produsert. Forsinkelsen vil kunne bli noe lenger enn hva produksjonsstans-periodene skulle tilsi.

Nye biler i Norge:
Mange av de store importørene, som Ford, Volkswagen, Toyota og PSA har foreløpig ulike biler i lagerbeholdning og det er fortsatt tilgang. Volvo har foreløpig sin produkjson i Sverige fortsatt i gang og BMW synes å fortsatt ha god tilgang på biler. Verdt å merke seg er det også at prisene nå er i bevegelse oppover for alle nye biler, primært på grunn av valutasituasjonen, det kan derfor være lurt å agere tidlig nå, også om man vet man skal bytte bil litt frem i tid. Snakk med Autolease om dette. Vi har innhentet detaljerte informasjoner fra de respektive leverandørene av biler.

Generelt for andre typer leverandører til Autolease: (som dekk/dekkhotell, forsikring, drivstoff, takst-tjenester, innredninger*, Ladeløsninger til el-biler, elektroniske kjørebøker/flåtestyringstjenester for el-biler, Smart repair tjenester, frakt, redning med flere.)
Alle holder foreløpig sine leveranser av varer og tjenester i gang, dog justert for redusert pågang noen steder. Adekvate smittevernstiltak er iverksatt hos alle.

Det skal være trygt å benytte våre leverandører også nå under corona-krisen når man tar helt vanlige forholdsregler, som alle nå kjenner godt til. Snakk med din kontaktperson i Autolease om det er spesielle forhold som dukker opp, vi har innhentet detaljert informasjon også fra de ovennevnte leverandør-bransjene.

*Modul System (innredninger til varebiler) har foreløpig valgt å holde sitt monteringsverksted på Hellerudsletta utenfor Oslo stengt inntil videre. Her vil det altså kunne bli noen forsinkelser.

 

Dekkskift

Med stor sannsynlighet blir årets påske-tur til fjells avlyst. For alle beboere sør i landet kan det derfor være aktuelt å skifte til sommerdekk allerede nå. Vår samarbeidspartner, Dekkmann, varsler om at de per i dag er i full drift, og oppfordrer til dekkskifte nå i nær fremtid slik at man unngår for stor pågang etter påske. Med tanke på situasjonen vi befinner oss, oppfordrer Dekkmann til du bestiller din time online. Bestilling kan du gjøre her.

 

Hvordan kontakte Autolease

I denne ekstraordinære situasjonen tar vi vår del av samfunnsdugnaden, og har store deler av våre medarbeidere på hjemmekontor. Vi har gode IT-systemer, men opplever til tider stort trykk, og dermed kan det oppstå noe ustabilitet i systemene. Flere av oss har også fått en siderolle som lærer for våre barn som også må holde seg hjemme. Vi etterstreber likevel å levere gode kundeopplevelser i denne utfordrende situasjonen vi som samfunn befinner oss i. Vi kan kontaktes på vanlig måte via chat, telefon og mail. Se oppdatert kontaktoversikt her.

 

Tiltak ved Autolease bilsalg på Kløfta

Vi har innført en rekke tiltak ved vår bilbutikk på Kløfta for å hindre spredning av viruset. Det er innført nye hygienerutiner i all kontakt med kundens eiendeler og bil. Vi desinfiserer alle kontaktflater fortløpende og nøkler knyttet til bilene.

Ved innlevering av bil:

 • Vi desinfiserer alle kontaktflater og nøkler umiddelbart ved innlevering av bil
 • Vi benytter hansker ved behandling og flytting av bilen.
 • Hender vaskes etter hver kontakt med kundebil eller eiendeler
 • Vi skal sikre god avstand mellom kunde, samarbeidspartnere og ansatte

Ved utlevering av brukt bil:

 • Det er innført nye hygienerutiner i all kontakt med kundens eiendeler og bil
 • Før overlevering av bil sendes tilgjengelig informasjon om overlevering i forkant slik at kunden er godt informert. Da kan overlevering blir så effektivt og trygt som mulig.
 • Vi desinfiserer alle kontaktflater og nøkler knyttet til alle biler

Ved bilutstilling, demonstrasjon og prøvekjøring av bil:

 • Biler i utstillingslokaler blir desinfisert fortløpende i løpet av dagen og etter hver demostrasjon
 • Desinfisering av bilens kontaktflater og nøkler vil gjennomføres før prøvekjøring.
 • Før kunde setter seg inn vil bilen desinfisereres og selger står på behørig avstand
 • Når bilen kommer tilbake etter prøvekjøring vil den bli desinfisert iht. rutine
 • Nøkler desinfiseres ved inn- og utlevering
 • Vi benytter hansker ved all behandling av bilen