Kontaktoversikt Autolease

Key Account Manager Område Telefon
Jørgen Danielsen KAM 462 61 619
Asim Ahmad KAM 464 89 917
Daniel Hatland KAM 908 83 673
Michael Johansson KAM 901 22 091
Roy Solend KAM 901 41 254
Snorre Hansen KAM 982 35 539
Lis Engell  KAM 913 72 687
Renate Neeven  KAM 958 84 701
Magnus Polden Leder KAM 917 63 065
     
Selger Område Telefon
Lars Lausund Oslo og Asker/Bærum 464 28 814
Marius Eliassen Telemark, Vestfold og Buskerud 468 08 987
Geir Jørstad Trøndelag, Møre og Romsdal og Nord 952 96 698
Kai Erik Steen Hordaland og Sogn og Fjordane 930 16 628
Jon Stie Sørlandet og Rogaland 950 80 973
Alexander Bakken Skandinaviske Storkunder 922 56 780
Alexander Gellein Westby Internasjonale Storkunder 900 74 844
Anders Westby Leder Salg 918 20 653