Hva gjør vi ved varsel om avskiltning ved manglende forsikring?

Ved varsel om avskiltning på grunn av manglende forsikring må forsikringsselskapet varsles slik at de kan stille ny forsikringsgaranti.

Benytter selskapet ditt Autolease forsikring så kan du ta kontakt med oss på telefon 915 06007 eller på epost forsikring@autolease.no, så vil vi be forsikringsselskapet om å stille ny forsikringsgaranti.

Benytter dere egen forsikringsavtale må dere kontakte forsikringsselskapet direkte.