Hva er trafikkforsikringsavgift?

Trafikkforsikringsavgiften er det som tidligere het årsavgift. Med virkning fra 1. januar 2018 vedtok Staten at Trafikkforsikringsavgiften skulle erstatte årsavgiften. Forsikringsselskapene er nå pålagt å kreve inn denne avgiften sammen med betaling av forsikringen av kjøretøyet.

For kunder med Autoleaseforsikring, som betaler for forsikringen gjennom leasingleien, så vil også denne avgiften være inkludert.

For kunder som har egen forsikringsavtale må trafikkforsikringsavgiften betales sammen med forsikringsfakturaen på vanlig måte.