Kan dere bestille bombrikke til bilen min?

Bombrikke til din firmabil må dere selv bestille. Dette inkluderer også håndteringen av selve avtalen, utmelding av et kjøretøy og sperring av bombrikke. Som oftest vil ditt firma ha en eksisterende avtale hos det bompengeselskapet som er aktuelt for deg. Ta kontakt med bilansvarlig i ditt selskap for å forhøre deg om dette. Da kan den personen som administrerer bomavtalen enkelt bestille en ny bombrikke til din bil.

Autolease kan administrere bomfaktura knyttet til ditt bompengeabonnement. På denne måten vil kostnaden inngå i din bedrifts totale bilkostand og på rapporter fra Autolease. Dette gjøres etter følgende rutine:

Abonnement bestilles som det var ditt eget, men fakturaadresse skal være:

DNB Bank ASA
Autolease
Postboks 7125
5020 Bergen

For passeringer uten gyldig bombrikke på kjøretøy som eies av DNB, så vil faktura automatisk gå til DNB Autolease. Slike faktura vil bli betalt, men blir belastet med et behandlingsgebyr per faktura.

Dersom du skal tilbakelevere din bil etter endt leasing, er det også viktig at det blir gjort endringer hos bomselskap i forhold til dette. Bombrikke kan enten returneres til bomselskapet for avslutning, eller melding om endring/flytting fra gammel til ny bil registreres. Returneres bombrikke til bomselskap tilbakebetaler bomselskap depositum betalt ved etablering av brikke.