Hva slags ansvar har jeg som fører av firmabil?

Som bruker av bil gjennom Autolease må du ta ansvar for følgende punkter:

 • Sette deg grundig inn i Autolease og bilens brukerveiledninger
 • Vedlikehold som kontroll av væskenivå, lys, dekktrykk, hjulmuttere, samt annet i henhold til fabrikantens brukerveiledning. Feil på grunnlag av manglende ettersyn kan føre til bortfall av bilens garantier og gå ut over driftssikkerheten
 • Levere bilen til service i henhold til serviceheftet, og til kontroller pålagt av myndighetene
 • Være oppmerksom på driftsfeil, ulyder og annet unormalt
 • Bruk alltid Autolease / ditt firma sine samarbeidspartnere
 • Tast alltid kilometerstand ved fylling av drivstoff

 

Parkeringsbot
Dersom du skulle få en parkeringsbot anbefaler vi at denne blir betalt i sin helhet på forfall. Blir ikke boten betalt vil purring gå til eier av bil, som i de fleste tilfeller er DNB Bank ASA, såfremt bilen går på Leasingavtale gjennom Autolease. Purring vil bli bli videresendt dere som kunde, og behandlingsgebyr ilagt. Dersom denne ikke blir betalt av kunde, og vi mottar ytterligere en purring fra parkeringsselskapet, vil denne bli betalt av oss og blir påført ekstra gebyr i tillegg til eventuelle økte omkostninger fra parkeringsselskapet på grunn av manglende betaling. Kostnad blir viderefakturert på samlefakura til din arbeidsgiver.

 

Service
Dersom kjøretøyet er leaset gjennom Autolease vil du motta et servicekort fra Autolease. Dette skal fremvises leverandør når bilen leveres på verksted. Leverandør skal alltid kontakte Autolease på tlf. 915 06007 før han starter på jobben. Dersom leiebil er inkludert i serviceavtalen, må denne bestilles sammen med service. For de av våre kunder som har avtale om Service inkludert i terminleie, skal Autolease sine avtalepartnere benyttes (pt. merkeverksted). Er du usikker er det fint om du tar kontakt med oss på tlf. 915 06007.

 

Kjørlengde
Dersom avtalt kjørelengde tenderer til å avvike vesentlig (10% avvik) vil Autolease søke å rekalkulere kontrakt.

 

Helse, miljø og sikkerhet

 • Sjåføren skal være uthvilt ved kjøring
 • Sikkerhetsbelte skal alltid anvendes for fører og alle passasjerer.
 • Mobiltelefon skal benyttes minst mulig under kjøring, og overhodet ikke med mindre forskriftsmessig «hands-free» utstyr benyttes.
 • Bilkjøring under påvirkning av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel er forbudt. Ved inntak av medisiner som kan påvirke fører, skal det utvises aktsomhet, og lege skal konsulteres før kjøring.
 • Forøvrig plikter sjåføren å overholde gjeldende lover og regler (herunder påse at refleksvest oppbevares i bilens kupe).

Bruker skal sørge for at bilen er forsvarlig låst når den forlates. Bærbare mobiltelefoner, PC'er og lignende skal ikke etterlates synlig (dette dekkes ikke av forsikringen). Tyveri skal anmeldes til nærmeste politistasjon og leasingselskap. Normalt dekkes ikke tap av personlige effekter utover det som dekkes av reiseforsikringen i forbindelse med tyveri av/fra bil. Sommer/ vinterdekk skal oppbevares innelåst eller hos dekkleverandør.

 

Kjøp av varer og tjenester

 • Ved timebestilling på verksted gjøre leverandørene oppmerksom på at bilen administreres av Autolease, og at det skal innhentes godkjenning før jobben påbegynnes.
 • Ved kjøp av varer og tjenester over kr 2.000,- må leverandør gjøres oppmerksom på at bilen administreres av Autolease, og at det skal innhentes godkjenning. Vis frem servicekort.
 • Ved tvil, ring Autolease på tlf. 915 06007.

Alle fakturaer skal sendes til: DNB Bank ASA, Autolease, Postboks 7125, 5020 BERGEN