Fungerer drivstoffkort i utlandet?

Stasjonsnettet hos de ulike drivstoffkortleverandørene varierer. Ta derfor kontakt med din leverandør dersom du ønsker oversikt over hvor ditt utstedte drivstoffkort vil fungere. Husk å ha kortnummeret fra drivstfforkortet ditt tilgjengelig når du tar kontakt pr telefon.

  • Circle K - 22 96 24 00
  • Esso - 22 66 37 60
  • Shell - 22 66 57 00
  • YX - 04200