Hvordan kan jeg flytte en bruker til nytt koststed?

Som bilansvarlig har du i menyen på "Mitt Autolease" tilgang til "Organisasjon og brukere". Her kan man blant annet flytte en ansatt fra et koststed til et annet innenfor samme organisasjon.

I bildet nedenfor vil jeg flytte brukeren Marit Fredriksen fra "Koststed Stavanger" til "Koststed Ålesund".  Trykk på brukeren du ønsker å flytte og velg knappen "Flytt brukeren til en annen organisasjon".

Organisasjonskartet vises i en ny dialog. Her velger man nå "Koststed Ålesund" og bekrefter med knappen "Velg organisasjon".

Brukeren er nå flyttet til den ønskede plasseringen.

 

Om brukeren du flytter er registrert opp mot en bil, så vil både bruker og bil flyttes til det nye koststedet i samme operasjon.

Hvis din organisasjon består av flere selskap med ulike organisasjonsnumre så vil du ikke kunne flytte brukere fra et organisasjonsnummer til et annet.