Vil månedsprisen være lik i hele perioden, eller kan den endres underveis?

Månedsprisen vil sannsynligvis være ganske lik hele perioden, men den vil svinge litt opp eller ned i takt med rentemarkedet. Normalt sett er ikke disse endringene drastiske, og som en tommelfingerregel kan man si at en rente opp- eller nedgang på 0,5%-poeng, vil gi en månedspris som går opp eller ned med kr 100,-. Men dette avhenger blant annet av bilens pris.