Hva er leasing?

Leasing er et produkt hvor du selv ikke eier bilen, men du disponerer den i et avtalt antall måneder, hvor du kan kjøre et avtalt antall kilometer, til en forutsigbar pris.

Når avtalen utløper på tid leveres bilen inn. Ønsker du å ha bilen kortere eller lengre på tid og/eller km, bør du kontakte bilansvarlig i din bedrift så fort du forutser dette, så vedkommende kan ta kontakt med Autolease og få avtalen endret. Endring av kontrakt undeveis i leasingperioden er ikke kostnadsfritt, men gjør at kostnadsendringen blir fordelt over resterende periode.

Husk å behandle bilen "som om den var din egen" hele tiden, inkl. jevnlig rengjøring inn- og utvendig. Bilens serviceprogram må følges.

 

 

 

Hva er forskjellen på å lease og å kjøpe bil?

Mange ønsker å lease fremfor å eie fordi det er forutsigbart, og fordi det gir bedriften/bilbruker en helt ny bil, med det utstyret og de tilleggstjenestene man ønsker, til en forutsigbar månedskost.

Om man eier bilen selv, bestemmer man selv hvor lenge man skal ha bilen og hvor langt man kan kjøre, mens man ved leasing f.eks. avtaler med leasingselskapet at man skal ha bilen i tre år, og kjøre 60.000 km, og så levere bilen tilbake (en bestemt tid/km til en forutsigbar kostnad).