SLA (Service Level Agreement) - kundehenvendelser

Som Autolease kunde skal du alltid ha svar fra oss innen 24 timer!

  • Ved henvendelse før kl. 12.00, behandling/tilbakemelding om svartid, innen samme dag.
  • Ved henvendelse etter kl. 12.00, behandling/tilbakemelding om svartid, innen kl. 12.00 neste arbeidsdag.
  • På enkelte henvendelser må det beregnes lenger tid. Dette skyldes da at det ikke er praktisk mulig å løse dem på kortere tid. Eksempler kan være:
    • Kopi av faktura
    • Rekalkulering av kontrakt
    • Saker som av avhengig av 3. part / leverandør til Autolease
  • Ved fraværsmelding på epost er det viktig at henvendelser videresendes til oppgitt adresse som fremkommer i svarmail fra Autolease.