Vær bevisst på hvor du vasker bilen din

Publisert: torsdag 25. februar 2021

Vi er opptatt av at bilvask skal være bra for både bilen og miljøet. Vår anbefaling er derfor at du alltid vasker bilen din hos bensinstasjoner eller profesjonelle bilpleiefirmaer som følger myndighetenes krav.

 

Hver gang du vasker bilen, medfører det fare for at oljeholdig avløpsvann, farlige kjemikalier og veistøv som inneholder tungmetaller havner på avveie. I verste fall representerer bilvask en miljøbombe som gjør skade på dyr- og planteliv.

Strenge krav på området for miljø
Myndighetene har innført strenge krav på området for miljø og utslipp for å unngå at bilvask skal medføre at miljøgifter havner på avveie.  Gjennom lovverket er det blant annet stilt krav om at alle vaskehaller skal ha gyldig utslippstillatelse og nødvendig renseutstyr for å unngå at oljeholdig avløpsvann havner i det kommunale avløpsnettet. I tillegg er det stilt krav om at alle som tilbyr bilvask på jevnlig basis skal vurdere om bilvaskemidlene som benyttes kan byttes ut med mindre skadelige alternativer.  De fleste bensinstasjoner som tilbyr bilvask oppfyller dette kravet gjennom å benytte svanemerkede vaskemidler. Dette er vaskemidler som er skånsomme for både bilen og miljøet.

Ikke støtt svart arbeid
Dessverre har myndighetenes tilsyns- og kontrollvirksomhet også avdekket at deler av markedet for bilvask består av useriøse aktører som undergraver grunnleggende arbeidstakerrettigheter og begår skatte- og avgiftskriminalitet. Dette rammer både den seriøse delen av bilvaskbransjen og samfunnet.

Vi er opptatt av at du skal være bevisst på hvor du vasker bilen din. Det er viktig at bilvask er bra for både miljøet og bilen, og at man unngår å gjøre markedet større for useriøse virksomheter.

Autolease Norge oppfordrer alle sine kunder til å vaske bilen med ren samvittighet gjennom å benytte bensinstasjoner og profesjonelle bilpleiefirmaer. Er prisen for god til å være sann, eller har du mistanke om at arbeidsforholdene ikke er på stell, bør du styre unna virksomheten og oppsøke et annet sted for å få ren bil.  

Lær mer om bærekraftig bilvask på brabilvask