Trafikkforsikringsavgift for elbiler

Publisert: 28. januar 2021

Det ble besluttet i statsbudsjettet for 2021 at det innføres trafikkforsikringsavgift for elbiler fra og med 01. mars 2021.Tilbake i 2017 hadde elbiler en årsavgift på 455 kr, men da årsavgiften ble erstattet av trafikkforsikringsavgift i 2018, ble denne satsen satt til kr 0 for elbileiere.

Fra 01. mars vil elbiler få samme trafikkforsikringsavgift som for motorsykkel. Satsen vil være på kr. 5,85 per døgn, noe som utgjør kr. 2135 per år. 

Med dette ser vi nok starten på innføring av avgifter på elektriske biler. Samtidig økes trafikkforsikringssatsene for fossilt drevne biler, slik at det fremdeles vil være mer attraktivt å velge miljøvennlig.