Toyota tilbake i varebilmarkedet

Publisert: fredag 15. september 2017

Fra 2018 er forsikringsselskapene pålagt å hente inn differensierte årsavgifter for ulike kjøretøygrupper i samband med forsikring, hvorpå avgiften da vil hete forsikringsavgift. Trolig blir det differensiert på kasko, ansvar og forsikringsavgift i belastning av premier mot kunde, men det kan her bli ulik praksis hos respektive selskaper gjennom økt ansvarsforsikring for å kompensere for økte kostnader til håndteringen av nyordningen.

Det oppstår da uønskede variasjoner i den administrative håndteringen og rapporteringen hos Autolease. Autolease ønsker som finansiell partner og biladministrator å ha en ensartet praksis og behandling for så mange av de biladministrative elementer som mulig, herunder i samband med forsikring, for å drifte, avgifts-behandle og rapportere mest mulig effektivt.
Det er en klar forutsetning for Autolease at Deres bedrift gjennom en endring av forsikringsleveransen til den som til enhver tid gjelder for våre leasingbiler, skal få minst like gode eller bedre betingelser utfra det Deres bedrift nå har og vi ber derfor om aksept til at vår nåværende forsikringsleverandør tar kontakt for en nærmere gjennomgang og tilrettelegging. Autolease har selv ikke rollen som forsikringsagent men er opptatt av det administrative ved dette.

Om vi ikke hører noe annet, vil vi sørge for at den nåværende forsikringsleverandøren hos Autolease tar kontakt for en gjennomgang med tanke på de ønskede endringer.