Statsbudsjettet og bilavgifter 2019

Publisert: 8. oktober 2018

Minimale endringer for 2019, men hva skjer på sikt ...

 

(Oslo, 8. oktober 2018) Regjeringen varsler som ventet ingen endringer i bilavgiftene. Men hva skjer på sikt?

- Elbilfordelene fredes i denne stortingsperioden, men hva skjer etter neste valg? Både næringen og forbrukerne hadde satt pris på noen signaler med hensyn til forutsigbarheten, sier Haakon J. Marthinsen, leder for Autolease Norge.

Bilavgiftene har falt fra 72 milliarder kroner i 2007 til anslagsvis 47 milliarder kroner i 2019. Bare de siste fem årene er gjennomsnittlig engangsavgift for en ny personbil (medregnet elbiler) redusert med vel 40 000 kroner.

Regjeringen legger i budsjettet opp til en BNP-vekst på 2,7 prosent neste år. Det er over konsensus på rundt 2,5 prosent. Normalt ville det signalisert et godt nybilsalg i 2019, men forbrukerne er avventende på grunn av overgangen fra fossil til el, og det vil trolig holde nybilsalget tilbake.

 

- Forutsigbarhet er viktig. Vi vet at moms og engangsavgift sannsynligvis kommer etter 2020, men er det nok til å hente inn det tapte provenyet? Vi regner jo med at de tapte inntektene fra bilavgiftene vil bli hentet inn på en eller annen måte. Skal det hentes inn fra el-avgiftene, bompenger, bruksavgifter? Hva kan forbrukerne vente seg nå som det åpenbart legges opp til at alle skal over på nullutslipp, spør Marthinsen og viser til at alle nye biler skal være nullutslippsbiler fra 2025.

Regjeringen foreslår dessuten som varslet å utsette omleggingen til ny målemetode for beregning av utslipp fra nye biler (WLTP) til 2020. Dette innebærer at engangsavgiften skal beregnes på bakgrunn av NEDC-baserte CO2-verdier også i 2019.

 

- Dette gir bilbransjen tid til å tilpasser seg, og det er bra, sier Marthinsen.

I budsjettforslaget varsles det innføres vrakpantavgift for lastebiler, motorsykler, mopeder og campingvogner.
Engangsavgiften for drosjer foreslås endret for å stimulere til mer miljøvennlige valg.