Omlegging fra årsavgift til trafikkforsikringsavgift

Med virkning fra 1. januar 2018 har staten vedtatt trafikkforsikringsavgiften som en ny avgift som skal erstatte årsavgiften for kjøretøy. Dette betyr at Forsikringsselskapene blir pålagt å kreve inn denne trafikkavgiften sammen med betalingen for forsikring av kjøretøyet.

Trafikkforskringsavgiften vil gjelde alle kjøretøy med tillatt totalvekt opptil 7500 kg som skal ha ansvarsforsikring.

For kjøretøy med tillatt totalvekt på 7500 kg eller mer, må det betales en vektårsavgift. Denne avgiften skal fortsatt kreves inn av Skatteetaten.

Omleggingen medfører at det ikke lenger er eier som står ansvarlig for å betale årsavgift eller trafikkforsikringsavgift, men bilens forsikringstaker.

For kunder som har forsikring inkludert i leasingleie er det Autolease som betaler trafikkforsikringsavgiften gjennom sin forsikringsavtale. Denne vil bli periodisert som tidligere, og belastes den gjeldende bil via leasingleien på samme måte som med ansvar og kaskoforsikringen.

Hvis leasingavtalen ikke inkluderer forsikring og dere selv tegner og betaler forsikring for bilen, skal dere betale trafikkforsikringsavgiften sammen med forsikringen på samme måte som om dere hadde eid bilen selv.


NB! Følgende gjelder kun på de avtaler der forsikring ikke er en del av leasingleie.
På bakgrunn av ovenstående blir andelen der årsavgiften har blitt periodisert i leasingleien, knyttet fra våre kontrakter, fra og med mars 2018. Dette fordi våre systemer er lagt opp til en periodisering av årsavgift, ut i fra hovedforfall fra Toll og Avgift. Hovedforfall har historisk vært i mars måned fra Toll og Avgift sin side.

Biler tatt ut i for eksempel mai 2017, vil ikke ha blitt viderebelastet det fulle fakturerte årsavgiftbeløp, før vi skriver mars måned i påfølgende år. Det samme også for biler tatt ut senere på året, der halv årsavgift er belastet oss som eier av bil. Endring og reduksjon i terminleie på den enkelte bil vil derfor ikke vise på faktura fra oss før terminer som gjelder fra 01.03.2018 og senere.

Se for øvrig ytterlig informasjon om trafikkforsikringsavgiften på hjemmesiden til deres forsikringsselskap.

 

Publisert: Desember - 2017

 


Tilbake til nyheter Forsiden