Ny faktura - nye muligheter

Publisert: 23. november 2018

Autolease har over tid fått innspill fra Dere som kunder i forhold til Lay-out, spesifikasjoner og oversiktlighet i eksisterende faktura. Dette har vært bakgrunnen for at vi nå har gjort endringer, og at vår faktura kommer i en fornyet drakt og endret distribusjon, fra og med månedsfakturering i Desember 2018.

Faktura vil nå automatisk sendes som EHF med PDF-vedlegg til kunder som er registrert i ELMA-registeret.

Dersom Dere ikke ønsker å motta faktura på EHF kan vi overstyre dette til e-post eller papir.

Ta gjerne kontakt med oss på e-postadressen kunde@autolease.no med ønsket distribusjonsmåte og riktig e-postadresse. Alternativt, ring oss på 915 06007 så hjelper vi dere videre. Vi oppfordrer alle mottakere av dette Nyhetsbrev til å spre informasjonen videre i Deres bedrift, slik at økonomi / regnskap også er informert om endringene som kommer.

 

Hvilke endringer kommer?

 • Faktura vil fra månedskjøring i Desember 2018 bli distribuert via en multikanalløsning, noe som betyr at vi har flere mulige distribusjonskanaler enn tidligere, og kan rute faktura slik:
  • EHF – der fakturafil nå vil inneholde PDF-vedlegg av faktura slik den ville sett ut på print. Denne vil sendes alle kunder som er registrert i Elma-registeret.
  • Faktura i PDF format – og ikke pr post. Kan nå sendes automatisk på epost dersom vi har registrert en epostadresse hos kunde for mottak.
  • Faktura pr brev og papir – Sistnevnte løsning vil vi ikke anbefale utfra et miljøhensyn, tid som går med i forhold til postgang og distribusjon.
 • Vi kan overstyre distribusjonsmåte til f.eks Epost og Papir om kunde ikke ønsker EHF
 • Vi spesifiserer moms pr varelinje
 • Vi summerer momsgrunnlag pr kontrakt
 • Hvert koststed/avdeling får egen kostnadsspesifikasjon
 • Fakturatotalen summerer total for hver avdeling på siste side av faktura, dersom enkelte kontrakter er sortert under ulike avdelinger

 

 

Informasjon om EHF:

Vi har gjort noen mindre endringer på EHF-oppsettet. Dette gjelder for varelinjer under <InvoiceLine>. Om dere tidligere har mottatt EHF fra oss, og har tilpasset visningen, kan det være at enkelte felt må vises for å få full informasjon. Vi anbefaler Dere å informere Deres Aksesspunkt og samarbeidspartner rundt EHF, om endringene, samt å gå i dialog med dem om visningsfiler må justeres.

• <Name> inneholder informasjon om hva transaksjonen gjelder, samt avtalenummer.

• <Description> inneholder gjenstandsbeskrivelse og reg.nr.

• <AccountingCost> inneholder informasjon om bruker av gjenstanden, samt kostnadssted.

 

Et eksempel på hvordan <Invoice Line> vil se ut for en varelinje som gjelder terminleie.

 

 

Ta gjerne kontakt med oss på e-postadressen kunde@autolease.no med ønsket distribusjonsmåte og riktig e-postadresse. Alternativt, ring oss på 915 06007 så hjelper vi dere videre