Fremtind blir ny forsikringsleverandør til Autolease

Publisert: fredag 12. november 2021

Fremtind blir ny forsikringsleverandør til AutoleaseKjære Autolease-kunde

Fra 1.11.2021 blir alle biler vi har innunder Autolease forsikringsordning overført til Fremtind, som nå blir vår nye forsikringsleverandør. Fremtind er del av «DNB-familien», etter at DNB Forsikring og Sparebank 1 forsikring fusjonerte for ca. 3 år siden.

Som kunde av Autolease med forsikring fra oss skal endringen være begrenset til nettopp det at Fremtind er ny forsikringsleverandør.

De avtalte premier/premiematriser, gjeldende for deg som kunde, står fast. Det samme gjelder selvsagt avtalte dekninger og egenandeler når uhellet måtte være ute. Det er fortsatt fri kjørelengde med hensyn til forsikringsdekning for Autolease-kunder. (Verdt å merke seg for kunder som vurderer å benytte forsikringen, fremfor å bruke sin egen forsikring.)

På Autolease sine hjemmesider kan man orientere seg ytterligere om det nye og få printet ut de generelle forsikringsdekningene. www.autolease.no

For kunder med store bilflåter og egen spesialmatrise, henvises til den respektive kundeansvarlige for din bedrift for ønske om mer informasjon.

Avtalte premier fra 1.5.2021 står nå fast til neste fornyelse av forsikringene 1.5.2022, og det vil da komme brev om de eventuelle endringer som da vil måtte skje ut ifra bransjeindeks/reguleringer/prisjusteringer. Endring av Matriseinnplassering osv. baseres på skadeprosent og skadehyppighet for den enkelte kunde. Matrise A har rimeligste premie og H, den dyreste. Har man matrise D-H anbefales det at man ser nærmere på tiltak og brukskultur i egen bedrift.

Viktigste hovedprinsipper for regulering av premier ved fornyelser.

For å bli i den matrisen man er plassert må det foreligge en skadeprosent på maksimalt 65 % ved regulering - eksklusive IBNR. Presterer man bedre enn 63 %, vil gunstigere matrise bli tildelt ved reguleringen den 1.5 hvert år. Man kan ikke få bedre matrise enn A. Egenandel på minimum kr. 15.000 er for øvrig nå en bransjestandard hos mange selskaper som sterkt anbefales.

Langsiktige relasjoner, god skadeutvikling over tid og fokusert brukskultur for kjøretøyer hos kundene våre, er også svært viktig for å opparbeide en god posisjon i forsikringsmarkedet som kunde. Kontinuitet er en viktig verdi som blir tillagt stor vekt ved fastsettelser av premier.

Til sist. Vårt skifte til Fremtind, etter mange års samarbeid med andre forsikringsleverandører, er også; å kunne gi mer samordnede tilbud/tilnærming til DNB kunder hva gjelder forsikring. Dette gjelder for alle deler av DNB og tilhørende forretningsområder innen; bedriftsmarkedet, offentlige kunder og private.