Fornyelse av forsikring

Publisert: torsdag 4. juni 2020

Autolease har fornyet sitt samarbeid med Gjensidige den 1. mai. 2020. Kunder som benytter Autolease forsikringen, bidrar og får automatisk sin del av de kollektive fordeler som Autolease oppnår gjennom forhandlinger med forsikringsselskapene, administrativt og økonomisk. Den enkelte bedriftskunde får sine forsikringspriser beregnet utfra sin individuelle skadehistorikk fra foregående forsikringsår. 

Den generelle del av prisjusteringen i det norske markedet for 2020-2021 er 2,8 % i henhold til SSB. 

 

Det tas også hensyn til skadehyppighet, spesielle enkelthendelser og annet.  

Autolease ønsker generelt å gi kunder de gode biladministrative råd.  

Det viktigste rådet knyttet til forsikring er å se innover, bygge god brukskultur internt og tenke langsiktig. Ansvarlig bruk av kjøretøyer må stimuleres og reflekteres i policy + følges opp. 

Med hensyn til forsikringsvilkår og dekninger, vises til samarbeidsavtale og tilvalg i samband med bestilling av biler. 

Har din bedrift forsikring via Autolease, oversendes vilkår spesifikt.