Enova-støtten til elektriske varebiler avvikles

Publisert: torsdag 4. mai 2023

Enova-støtten til elektriske varebiler avvikles

Fra 31. mai opphører ENOVA støtten gjeldende elektriske varebiler. Siste frist for innsending av søknad er 31. mai 2023 kl. 12:00. (Ordnes av Autolease for sine kunder) Kjøretøyet må deretter settes i bestilling innen 30 dager fra søknadsdato, og leveres innen 9 måneder.

 

Historikk og foranledninger

ENOVA støtten har vart i noen år nå, og har vært noe vi har blitt vant med, i bedriftsmarkedet. Støtten var inntil kr. 50.000,- pr. bil i noen år, så ble den endret for et par år siden, hvor støtten ble redusert kraftig i hele bredden, den ble mer variabel med ulike bilmodeller. Ordningene har slik de nå har fremstått vært mer krevende administrativt, mindre attraktiv og i noen grad konkurransevridende, fordi støtten ikke har vært lik for sammenlignbare produkter fra ulike bilprodusenter.

 

Konsekvenser

Bortfall av ENOVA støtten vil selvsagt bidra til at el-varebil, bestilt etter 31. mai 2023, vil gi noe høyere månedskostnad fra leasingselskapene. Fordelene med elektriske varebiler er imidlertid fortsatt så store, for bruksområder der slike kan benyttes, vi tror dermed ikke at bortfallet av ENOVA støtten, i seg selv, bør gi nedgang i etterspørselen.

El varebiler med den minste støtten i dag, vil komme noe bedre ut enn konkurrenter hvor støtten har vært høyere.