Elektronisk skademelding

Publisert: 25. august 2020

Det blir nå enklere å fylle ut skadeskjema hvis du blir utsatt for et uhell. NAF har nylig lansert en digital versjon av skadeskjemaet, som gjør at en ikke lenger trenger å ha skademeldingsskjema og penn liggende i bilen. Det digitale skjemaet kan enkelt fylles ut via mobiltelefonen, og henter bilens informasjon fra Statens Vegvesen, og identifisering foretas via BankID hvis det er flere biler involvert i ulykken.

Utfylling av skademelding er noe mange forbinder med frustrasjon og usikkerhet, men forhåpentligvis blir det oppfattet som en del enklere i denne digitale versjonen. Her vil mye av bilinformasjonen komme automatisk inn fra Statens Vegvesen, og skjemaet blir lastet opp automatisk. Dette gjør forhåpentligvis prosessen en del enklere, og reduserer risikoen for at en glemmer å fylle ut essensiell informasjon på skadestedet.

Det er ikke behov for å laste ned en app, alt ligger tilgjengelig via nettsiden NAF har opprettet her.