Daglig gebyr for uforsikrede biler

Publisert: 5. februar 2018

Fra 1. mars 2018 vil alle uforsikrede kjøretøy ilegges et gebyr for hver dag kjøretøyet er uforsikret. Fra kjøretøyet er uten forsikring har en tre dager på seg til å tegne forsikring, avregistrere o.l. før gebyrene starter å komme.

For biler er gebyret på kr 150,- for hver dag bilen din er uforsikret. Egne satser gjelder for andre kjøretøygrupper. I tillegg til gebyret kreves det inn en trafikkforsikringsavgift til staten (tidligere årsavgift).

Dersom gebyret og trafikkforsikringsavgiften ikke betales, vil det til slutt gå til rettslig inkasso.

Gebyrordningen ble vedtatt av Stortinget 15.12.2017. Gebyret skal motivere eierne av uforsikrede kjøretøy til å kjøpe lovpålagt ansvarsforsikring (trafikkforsikring). Trafikkforsikringsforeningen vil kreve inn gebyret, og innbetalte gebyr vil gå til å dekke skadene forvoldt av uforsikrede og ukjente kjøretøy (bilansvarslovens § 10).

Mer informasjon om det nye gebyret kan finnes på trafikkforsikringsforeningens hjemmeside: https://www.tff.no/uforsikret