Vi fant ingen som kunne tilby den samme totalpakka

Ønsket fokus på det indre og det ytre miljø.

«Konseptet til leverandøren Autolease passet oss som hånd i hanske.»

Ordene tilhører, Dan Mario Røian, daglig leder i Grønn Jobb, et Fredrikstad-basert selskap med 50 ansatte som er totalleverandør av systemer for internkontroll og personalledelse, i tillegg til å tilby kompetanseheving, rådgivning og bedriftshelsetjeneste.

Nettopp fordi de ønsker å ha et sterkt fokus på det indre og det ytre miljø, har Grønn Jobb valgt å gå fra fossil til grønnbilpark gjennom leasing hos Autolease, DNBs bilselskap som tilbyr langtidsleie av firma- og tjenestebiler.

«Som et ledd i vårt arbeid med å bli en Miljøfyrtårn-virksomhet, var dette et enkelt valg.» Daglig leder i Grønn Jobb sier det var en naturlig beslutning ut ifra deres strategi om å jobbe aktivt med å være en «grønn arbeidsplass» med fokus både på arbeidsmiljø, innkjøp, energi og transport.

«Vi har også fått, i større grad, en stolthet av egen arbeidsplass gjennom dette tiltaket»

Ingen rekkeviddeangst
«Ettersom det kommer tydelig frem både når og hvor bilene kan lades, har dette gått veldig bra, sier daglig leder.»

Få utfordringer
Røian sier at valget med å gå over til elbiler, gir dem få utfordringer i hverdagen. Bilene har god rekkevidde og det finnes et godt utbygd nettverk av ladestasjoner.

Han sier at overgangen fra fossilt til grønt har grunnet valg av type bil medført en liten økning i utgifter, «men at de derimot ser gode fordeler ved reduserte utgifter til drivstoff, bompasseringer og parkering.»

Er det vanskeligere bruke elbil utenfor for eksempel Oslo, hvor det er vanlig å kjøre lengre avstander?
«Vi har over flere år jobbet oss opp til å bli veldig flinke med å planlegge reiser og kundebesøk, så det har ikke medført noen store utfordringer. Valget av Tesla handlet også mye om rekkevidde. Det har derimot gitt en liten fordel ved at det nå er mulig å ferdigstille dokumentasjon og gjøre det nødvendige etterarbeidet etter kundebesøk når det er behov for ladning.»

Quote

«Konseptet til leverandøren Autolease passet oss som hånd i hanske… Jeg tror det er med på å også få andre til å tenke i samme baner som oss.»

Dan Mario Røian
Daglig leder i Grønn Jobb

Ekstra konkurransekraft

Grønn Jobbs daglige leder ser også flere fordeler med å velge en grønn bilpark fra Autolease.

«Fra et merkevareperspektiv tror jeg definitivt at det gir selskapet ekstra konkurransekraft. Det er også et kriterium at det velges nullutslippskjøretøy når man skal være en sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift. Kombinasjonen ved å synliggjøre vårt miljøarbeid vil helt klart kunne gi oss et konkurransefortrinn.»

Også kundene til Grønn Jobb er fornøyde med valget
«Vi har kun opplevd positiv respons fra våre kunder – og jeg tror det er med på å også få andre til å tenke i samme baner som oss. Det er ingen tvil om at oppmerksomheten på miljø bare blir større og større, noe som er veldig bra.»

Hvorfor valgte dere Autolease?
«Vi fant ingen leverandører som kunne tilby den samme totalpakka og konseptet til Autolease passet oss som hånd i hanske.»

Skal være enkelt å velge grønt
Leder for Autolease Norge, Haakon J. Marthinsen sier Autolease har et stort fokus på å legge til rette for at kundene skal kunne velge det grønne alternativet.

«Vi understøtter myndighetenes ambisjoner, der både personbiler og lette varebiler etter 2025 skal være nullutslippskjøretøy. Vår hjemmeside fremhever grønne biler, og vi kan skreddersy helelektriske bilprogram for kundene. It-løsningene våre, kombinert med god veiledning fra oss, skal gjøre det trygt for kundene å velge et grønt bilprogram.»

FAQ

Hold deg oppdatert

Registrer deg for Autolease Auto-e-poster her.

Meld deg på
FAQ

Finn svar på spørsmålene dine

Har du et spørsmål til eller om oss? Det er stor sjanse for at du finner svaret her.

FAQ
2023 © DNB - All rights reserved