GK har leaset seg til mindre administrasjon, CO2 og kostnader

Sentralisering, profesjonalisering og bærekraft. Dette er tre områder det er særlig oppmerksomhet på for tiden hos en av Skandinavias største tekniske entreprenører, GK.

«Ved å samle hele bilparken vår i én leasingavtale hos Autolease, har vi fått en profesjonell partner med et godt digitalt brukergrensesnitt. Det har medført at vi har kunnet effektivisere de interne rutinene våre, samtidig som det har blitt lettere å styre økonomien, valgmulighetene for de enkelte brukerne og den grønne omstillingen.»

Karl W. Rødsås
Innkjøpssjef i GK

En ambisiøst grønn omstilling
Akkurat den grønne omstillingen er en viktig parameter for valget av Autolease, fordi bærekraft står sentralt i selskapets strategi, Guro Steine, konserndirektør for kommunikasjon og bærekraft i GK.

«Vi har satt oss et mål om å halvere CO2-utslippene våre innen 2030 – og bilparken vår står for hele 85 % av selskapets CO2-fotavtrykk, så det er mye å jobbe med her. Konkret ønsker vi å redusere utslippene fra bilene våre med 75 % innen 2025. For å nå målet skal over 80 prosent av personbiler og over 70 prosent av vare- og servicebiler være elbiler» sier hun.

En betydelig utfordring ved å omstille en større bilpark til elektrisitet på tvers av Norden er at infrastrukturen for elbiler er på forskjellige utviklingsstadier i de enkelte landene. Men GK har planen på plass.

Om GK
GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner. Selskapet tilbyr tekniske installasjoner og rådgivning som bidrar til betydelige energi- og miljøgevinster i kombinasjon med optimal komfort for bygningers brukere. GK har 100 avdelinger og 3000 ansatte fordelt over Norge, Sverige og Danmark.

Quote

«Autolease har strukket seg langt når det gjelder å imøtekomme oss på bilmodeller som vi ønsker å inkludere i vårt standard bilprogram. Samtidig får vi en oversikt over alle bilenes kjøremønster og utslipp samt en nøyaktig bærekraftsrapportering. Det er en stor fordel.»

Karl W. Rødsås
Innkjøpssjef i GK

Smidigere, enklere og billigere bilhold

Det er ikke bare GKs grønne ambisjoner leasingavtalen er med på å innfri. Det sier Karl W. Rødsås, innkjøpssjef for indirekte innkjøp i GK Norge. Han er bilansvarlig i selskapet og dermed ansvarlig for å legge til rette for en kontrollert overgang til en elektrisk bilpark.

«Utgiftene våre til biler er høye. Med Autolease-samarbeidet har vi kunnet standardisere rutiner og bilvalg, og dette har muliggjort kostnadsbesparelser. Vi har etablert et standard bilprogram som oppfyller kravene vi har til bilparken når det gjelder modeller, leveringstider, driftskostnader og ikke minst miljøkrav», sier han.

I GK har både de enkelte avdelingene og administrasjonen tidligere brukt mye tid på å håndtere bilparken, og man har vært avhengig av enkeltpersoner. Det er endret nå.

«Målet har vært å gjøre bilholdet i GK enklere og mer håndterlig for både avdelingsledere og administrativt personale. Med Autolease som administrasjonspartner får vi tilgang til bedre digitale hjelpemidler og administrativ støtte, og derfor har vi kunnet avvikle ressurskrevende interne prosesser. Avdelingslederne våre får færre kontaktpunkter, større kontroll over egen bilpark og mulighet for selvbetjening i Mitt Autolease», forteller Karl W. Rødsås.

«Alt i alt har biladministrasjonen vår blitt smidigere og mindre personavhengig.»

FAQ

Hold deg oppdatert

Registrer deg for Autolease Auto-e-poster her.

Meld deg på
FAQ

Finn svar på spørsmålene dine

Har du et spørsmål til eller om oss? Det er stor sjanse for at du finner svaret her.

FAQ
2023 © DNB - All rights reserved