NO SE DK

Skattemessig listepris


Skattemessig listepris oppgis fra importør og inkluderer bilens pris pluss fabrikkmontert utstyr. Skatt på firmabil har de senere år blitt enklere å forstå, men vi vet at spørsmål om de forskjellige skatteklasser og grenser mellom klassene fortsatt kan være uklare.

Klikk deg inn på Skatteetatens skattekalkulator og beregn hva din neste firmabil gjør med din økonomi.
Sjekk skatteetatens side og gjør beregninger HER