NO SE DK

Bombrikke/Piggdekkoblat


For at vi skal kunne betale faktura for ditt bompengeabonement er det viktig at AutoPass/andre bompengeselskaper avtaler etableres med oss som mottager av fakturaen. Dette gjøres etter følgende rutine:

Abonnement bestilles som det var ditt eget, men faktura adresse skal være:

DNB Bank ASA
Autolease
Postboks 7125
5020 Bergen


Passeringer i bomringen uten brikke og hvor faktura adresse ikke er direkte til oss, vil bli belastet med et behandlingsgebyr per faktura. Dersom du skal tilbakelevere din bil etter endt leasing, er det også viktig at det blir gjort endringer hos bomselskap i forhold til dette. Bombrikke kan enten returneres til bomselskapet for avslutning, eller melding om endring/flytting fra gammel til ny bil registreres. Returneres bombrikke til bomselskap tilbakebetaler bomselskap depositum betalt ved etablering av brikke.

Link til informasjon om norske bompengeanlegg og takster Norveg Finans

Link til informasjon om Auto PASS