NO SE DK

Dekk / Dekkhotell


Alle biler leaset gjennom Autolease kan utstyres med dekk på våre avtaler. Vi har pr. i dag et hovedsamarbeid med Dekkmann, som leverer sommer- og vinterdekk tilpasset ditt kjøretøy. De tilbyr også dekkhotell. For de av våre kunder som har avtale om Dekkhotell inkludert i terminleie eller som en tilknyttet tilleggsavtale, skal Autolease sin avtalepartner benyttes (pt. Dekkmann). I områder Dekkmann eventuelt ikke kan levere, har vi en sekundæravtale med Vianor.

Vinterhjulen skal leveres sammen med ny bil og må selv besørges levert ønsket dekkhotell.

Ved første møte med dekkleverandør for omleggingen fremvises kundekort fra Autolease. Man vil samtidig legge inn bilens registreringsnummer, som da for resten av driftsperioden vil være søkebegrepet. Kunden vil ved første møte få mulighet til å velge dekkhotell for sin bil til priser som er kontraktsfestet mellom arbeidsgiver og Autolease eller som følger av den kundekategori man er i hos Autolease ut fra størrelse og kontraktsomfang.

Krav til mønsterdybde på dekk:
  • På sommerdekk er minimumskravet til mønsterdybde 1,6 mm.
  • På vinterdekk er minimumskravet til mønsterdybde 3 mm.
  • Det skal være minimum mønsterdybde over ¾ av slitebanens bredde og rundt hele dekkets omkrets.
Piggdekk:
For Sør– og Midt Norge må ikke piggdekk eller kjettinger brukes i perioden fra og med første mandag etter 2. påskedag til og med 31. oktober. For Nordland, Troms og Finnmark er samme periode fra og med 1. mai til og med 15 oktober. Det er viktig å være klar over at det er du som sjåfør som er pliktig å ha dekk som er tilpasset det føret det kjøres på. Hvis man er utenfor disse datoene og føret tilsier at man må bruke piggdekk/vinterdekk kan og skal man gjøre det. Det er forøvrig ingen begrensninger for når på året en kan bruke piggfrie vinterdekk.


Hovedleverandør av Dekk / Dekkhotell:

Dekkmann


Sekundærleverandør av Dekk / Dekkhotell:

Vianor