NO SE DK

Brukernavn og Passord


For å benytte vår bestillingstjeneste på nett må du være registrert Autolease bruker. Har du glemt brukernavn og/eller passord, sender du enten en mail til salg@autolease.no eller kontakter oss på telefon 06007.

Er du ikke kunde i dag, men ønsker å effektivisere bestillingsrutinene og ha full oversikt over tilgjengelige modeller og merker, fyller du ut kontaktskjema nedenfor og en av våre selgere vil ta kontakt.

LINK TIL KONTAKTSKJEMA NY KUNDE

Enklere bilhold med Autolease
Har din bedrift retningslinjer for hvordan biler skal anskaffes og driftes? Dette kalles ofte for bilpolicy. Bedrifter er ulike, og en bilpolicy må hensynta dette. Enten den gjelder person- eller varebiler bør en firmabilpolicy omhandle både anskaffelsesrutiner, ansvar og plikter når bilen er i drift, hvordan avvikssituasjoner skal håndteres og ikke minst når og hvordan bilene skal avsluttes. Autolease kan tilpasse det webbaserte bestillingssystemet slik at det kun er mulig å gjøre valg som er i henhold til bedriftens bilpolicy. På denne måten sikrer vi at gjeldende bilpolicy følges, og at alle brukere vil oppleve like muligheter.

Har ikke bedriften en bilpolicy, hjelper vi gjerne med utforming av denne. Sammen utarbeider vi retningslinjer som passer bedriftens bilpark, og som understøtter de mål vi har om effektivisering, kontroll og kostnadsbesparelser. Våre medarbeidere har høy kompetanse og lang erfaring på området. Vi hjelper våre kunder med anskaffelse av riktige biler tilpasset bedriftens behov. Vår løsning sikrer at bilholdet binder færrest mulig økonomiske og administrative ressurser.