NO SE DK

Leverandørinformasjon / Faktura


Bestilling/rekvisisjon
Alle kjøp av varer og tjenester over kr. 2 000,- skal forhåndsgodkjennes av Autolease.
Før arbeid iverksettes må Autolease kontaktes på Tlf: 06007 Man - Fre mellom kl. 08.00 - 16.00 for å innhente nødvendig godkjenning/rekvisisjons nr.
(Tastevalg 2, deretter 1).

Fakturering
Faktura skal minimum inneholde rekvisisjons nr./bestillingsnr., reg.nr. på bil og detaljert spesifikasjon av varekjøp og utførte tjenester.

Fakturaadresse
DNB Bank ASA
Autolease
Postboks 7125
5020 Bergen

Org.nr: 984 851 006 mva