NO SE DK

Refusjon av kontantutlegg


Dersom du som bilbruker har personlige utlegg på din firmabil som administreres av Autolease, kan du fylle ut et skjema og sende dette inn sammen med originale kvitteringer for refusjon.

Vi belaster et gebyr på kr 300,- eks.mva pr transaksjon. Blir det sendt flere bilag samlet på et kontantutlegg skjema regnes dette som en transaksjon.


LINK TIL SKJEMA KONTANTUTLEGG


Kvittering og utfylt blankett i orginal, sendes til:

DNB Bank ASA
Autolease
Postboks 7125
5020 Bergen


Ved spørsmål, vennligst kontakt oss på tlf. 06007.