NO SE DK

Drivstoffkort


Din bil utstyres med drivstoffkort av type kilometerkort, som innebærer tasting av kilometerstand ved fylling av drivstoff. Dette danner grunnlag for korrekt rapportering til din arbeidsgiver. Signér kortet straks. Oppbevar aldri kortet sammen med koden. Ved tap av kort må drivstoffselskap eller Autolease kontaktes omgående på telefon 06007. Kortet skal benyttes ved kjøp av drivstoff, vask, spylevæske, olje o.l. nødvendig for tjenestebilens daglige drift.

Feilmelding - "Ugyldig kort"
"Ugyldig kort" ved forsøk på å bruke kort i terminal er en vanlig feilmelding på avmagnetiserte kort. Det er mange gjenstander som kan være "synderen" når kort blir ødelagt på denne måten, men det aller mest vanlige er nok noe så dagligdags som magnetlåser på vesker, lommebøker, mobilholdere, jakker osv. Det kan også være greit å være oppmerksom på at høyttalere og TV'er inneholder ganske store magneter som kan ødelegge kort dersom man legger kortet for nær. Man bør heller ikke legge kortet på disken i butikker hvor man har utstyr til å fjerne tyverialarm på klær og lignende. Her er det sterke magneter.

Skulle ditt kort bli avmagnetisert, eller om du opplever andre problemer med ditt drivstoffkort:
Ta kontakt via vårt KONTAKTSKJEMA eller per telefon 06007.

Drivstoffkort med Chip
Det er en del parkeringsselskap som har gått over til terminaler som bare tar chip. Drivstoffkort i fra Cirkle K / Shell / Esso og YX er pr i dag ikke mulig å få utstyrt med chip. Meldinger fra drivstoffselskapene sier at det vil gå tid før kort med chip kan leveres, og da chipen lages av Mastercard Europa ventes det på utvikling fra dem. Det er en god del informasjon i et drivstoff varekjøp som er nødvendig å få inn i en eventuell chip for at drivstoffselskapene skal kunne levere tilsvarende løsninger som i dag. Denne informasjon er ikke mulig å få inn i en chip pt.


Parkering belastet via Drivstoffkort

Drivstoffselskapene spesifiserer ikke lenger mva på parkering da dette ikke er deres egen omsetning.

Endringen gjelder KUN parkering, alle andre typer gjennomfakturering (bom, ferje, vei etc) har skjedd uten spesifisering av mva tidligere også.

Det er kun varebiler med grønne skilter, varebiler kl 2 og lastebiler som har krav på mva refusjon, så det begrenser ant berørte en del. De som har krav på refusjon må nå ta vare på parkeringskvitteringene de får på automatene som dokumentasjon dersom de skal få refusjon.

Her er utdrag fra forskriften:

Det foreligger ikke fradragsrett for merverdiavgift på parkeringsutgifter til personbil etter Merverdiavgiftsloven 8-4 første ledd første punktum, jf. Merverdiavgiftsforskriften 1-3-1 første ledd. Se Skattedirektoratets brev av 18.01.2001. Varebiler klasse 1 (hvite skilt) anses avgiftsmessig likestilt med personkjøretøy, jf. Merverdiavgiftsforskriften 1-3-1 første ledd bokstav b. Om forskjellen mellom varebil klasse 1 og klasse 2, se emne Kjøretøy Varebil Klasse 2 Klasse 1 Definisjon Grønne Skilt. Parkeringsutgifter anses av avgiftsmyndighetene være en bilkostnad. Det foreligger fradragsrett for inngående merverdiavgift for leie av garasje-/parkeringsplass for varebiler klasse 2 (grønne skilt) og lastebiler som benyttes under utøvelse av avgiftspliktig virksomhet, jf. Merverdiavgiftsloven 8-1 (mva-kode 1). Som hovedregel innrømmes ikke fradrag for inngående merverdiavgift på nevnte kostnader for personbiler (herunder varebil klasse 1) etter Merverdiavgiftsloven 8-3 første ledd første punktum, jf. Merverdiavgiftsforskriften 1-3-1 første ledd. Se Skattedirektoratets brev av 18.01.2001. Varebiler klasse 1 (hvite skilt) anses avgiftsmessig likestilt med personkjøretøy, jf. Merverdiavgiftsforskriften 1-3-1 første ledd bokstav b. Om forskjellen mellom varebil klasse 1 og klasse 2, se emne Kjøretøy Varebil Klasse 2 Klasse 1 Definisjon Grønne Skilt. Inngående merverdiavgift skal være legitimert med originalkvittering, se Skattedirektoratets brev av 29.06.2001.